arquetipus

Tus proyectos, más cerca

A arquetipus hem fet una gran quantitat de projectes arquitectònics des del Baix Penedès a tot el territori des de que vam començar l’any 2000. Tenim un gran coneixement del nostre ecosistema i a més hem heredat ubna experiència de més de 40 anys de professió.

arquetipus

fresh architecturing.

En arquetipus nos gusta incorporar nuevas soluciones, nuevas técnicas, colores, mobiliario especial diseñado per nosotros, todo con el objetivo de convertir tu ilusión en realidad.

arquetipus

compromiso con el entorno.

arquetipus

excelencia en la ejecución.